K tomu, abychom se měli lépe, by také občas stačilo být k sobě trochu vlídnější a slušnější. Lidé, co mají k sobě úctu, se neokrádají a jako bonus dobrá nálada je nejlepší lék na imunitu. 

Česká republika je bohatá země, a kdybychom se naučili její bohatství využívat účelně, máme se jako v ráji. K tomu bohatství patří i její občané. V novém roce bychom si měli přát, aby si stát začal svých občanů vážit. Nesdíral je dalšími a dalšími daněmi, nerozkrádal jejich peníze a naučil se hospodařit, aby si  vážil času a práce těch, co ho živí a co nejméně jim škodil byrokracií, předpisy, nesmyslnými normami a zákony či prostou úřední šikanou.

Úkolem státu vůbec není řídit občany, ale naopak jim naslouchat a pomáhat jim, aby se jim žilo a pracovalo co nejlépe. V současném parlamentu je to přesně opačně - když do sněmovny přijde zákon, u mnoha okamžitě poznáte rukopis nějaké lobbistické skupiny, která si chce urvat kus zisku na úkor ostatních.

A je jedno, zda jde o energetický zákon, který se snaží přihrát miliardy distribučním společnostem nebo předpis, který dává monopol pouhým třem firmám na prodej předraženého léčebného  konopí, které by si jinak těžce nemocní spoluobčané mohli za oknem vypěstovat zdarma sami. 

I proto dodnes nikdo nezakázal hazard, i proto nemáme zákon o všeobecném referendu i proto se politici usilovně brání jakékoli přímé vymahatelné odpovědnosti za svoji práci.   

Vážení spoluobčané, přeji nám všem v novém roce co nejefektivnější stát, stát, který bude pomáhat těm, co to potřebují a nikoli těm, co mají správné spolužáky na vládě a ve sněmovně, stát, který bude oporou potřebným a bezmocným, nikoli miliardářům nebo těm, co sociální systém umí šikovně zneužívat.  

Přeji nám všem zemi, v níž jednou zavládne právo a spravedlnost - dnes pro mnohé z nás absolutně nevymahatelné. Já za sebe slibuji, že se budu snažit, abychom se tomu ideálu co nejrychleji přiblížili. Je mi ale už dávno jasné, že jeden člověk ani jedna malá strana moc nezmohou proti zaběhnutému systému podporovanému obrovskými penězi a médii. 

Loňský rok, byl přitom ukázkou jak šikovně a masivně lze zneužívat média a manipulovat veřejným míněním  - jedno zda ve prospěch lobbistů na Ukrajině nebo proti prezidentovi. Nezbývá, než přát nám všem abychom uměli rozlišit pravdu od lži, protože dnes média některé události nejenže pokřivují, ale dokonce falešné události samy vytváří. Proti občanům stojí dnes obrovská a mocná síla politiků z celé Evropy, ekonomické lobby a médií, ale přesto věřím, že tu rozhodující moc mají a budou mít nakonec obyčejní lidé.

Tu největší moc měnit svou zemi máme ovšem jen tehdy, když o změny k lepšímu budeme usilovat ruku v ruce spolu a jednotně.  

To, co se od pádu minulého režimu změnilo je to, že dnes můžeme kritizovat, ale nikdo nás stejně neposlouchá. Je potřeba posunout vývoj dál, ke státu, který svého občana nejen nechá říct názor, ale tento názor také slyší a bere ho vážně v potaz. Už nějakých pár tisíc let se takovému zřízení říká demokracie - tedy vláda lidu.

Vážení přátelé, Vám, sobě, nám všem přeji, abychom se jednou té demokracie ve zdraví dožili.  

Krásný a šťastný rok 2015.