Důchodci mohou ovládnout tuto zem a právní cestou. Jak na to?

09.01.2016 13:37
 

Je to sice pěkné, ale strana s takovým volebním programem asi neexistuje, jedině, že bychom ji my důchodci vytvořili Jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby". Proč to nezkusit? 

 
V každých příštích volbách volme stranu, která závazně slíbí, že: 
 
 
-  bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu (ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů), 
 
-  okamžitě "rekonstruuje" Českou televizi (buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, 
    pokud je to neprůchodné pak zruší ČT zcela.) 

    Jsou televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle, 

 
-  okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic nemožného - jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát                chovat tak,  jako k ostatním občanům.                  
 
-  okamžitě zruší bez náhrady všechny "neziskové organizace" v naši zemi
 
-  okamžitě sloučí Zdravotní pojišťovny 
   (před r.89 nás bylo o třetinu více a stačila 1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí), 
 
-  okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a živí se zde 98 VŠ 
   a v "nich se potí tisíce t.zv.  pedagogů". Při tom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!) 
 
-  okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení s EU a NATO. (vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je 
    to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí vláda neprodleně řídit!)       
 
-  okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, event. na "Letiště Praha 
 
-  zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním 
   (kvalifikací nesmí být " Modrá knížka", ani průkaz kašpara z divadla), 
 
-  zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také "dospělí" lidé s potřebnými životními                        zkušenostmi.

   (není možné, aby veřejně pouštěli své moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, 

   ale v post-pubertálním věku.

 A takovými se to zde jenom hemží - a proto jsme tam, kde jsme ....), 

 
         PŘIDEJTE DALŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA ........