MEMORANDUM

29.09.2014 20:26

Občanské sdružení

Vojáci proti válce z.s.

Česká republika

Čj. VS/1

 

 

 

1/64180/0

 

 

 

 

vojaci.protivalce@email.cz

M E M O R A N D U M

K bezpečnostní situaci na evropském kontinentě v globálních souvislostech s možným negativním dopadem na ČR Členové občanského sdružení Vojáci proti válce z.s., generálové a důstojníci ozbrojených složek ČR ve výslužbě, v souladu s Programovým prohlášením a Stanovami sdružení pozorně sledujeme a vyhodnocujeme vývojové trendy v oblasti zajištění bezpečnosti nejen České republiky, ale i na evropském kontinentě a v globálních souvislostech.

. Jde také o sledování a vyhodnocování procesů v místech zvětšení napětí a nebezpečí rozvinutí podmínek vedoucích ke vzniku válečného konfliktu a tím i vzniku reálného nebezpečí pro Českou republiku a její občany, Jsme vážně znepokojeni vývojem situace na východě Evropy -

Ukrajině, kde místo uklidnění, posílení míru a řešení vnitřních sporů mírovými prostředky bez použití síly, v souladu s Chartou OSN, pokračují krvavé ozbrojené střety vládních “dobrovolnických“ jednotek s

tzv.“pro-ruskými separatisty“v permanentní nevyhlášenou válku. Současná situace, která nabývá na intenzitě, vyvolává napětí a nedůvěru mezi velmocemi, ohrožení bezpečnosti a stability nejen pro Českou republiku a její občany, ale především na celém Evropském kontinentě a ve svém důsledku může přerůst ve válečný konflikt velkých rozměrů s těžko kontrolovatelnými a předvídatelnými důsledky. Za strůjce a živení této situace je označováno Rusko. Jako projev schizofrenie lze označit výroky, že Rusko je válečnou hrozbou. Rusko je

obklíčeno stovkami vojenských základen USA/NATO ( z téměř 1000 rozmístěných na cizích územích ztoho 3 na území ČR ) a ještě je po něm provokativně požadováno stáhnout své vojenské jednotky, které překrývají hranici s nestabilním státem na jehož území probíhají nepřehledné ozbrojené konflikty. Z pečlivé a objektivní analýzy příčin vzniku krizové situace na Ukrajině, hraničící s hrozbou vzniku válečného konfliktu vychází poněkud jiné závěry. Jde o naplňování geostrategických zájmů především USA a NATO strategie přibližování a rozšiřování euro-atlantického prostoru, jak je stanoveno ve strategické koncepci USA a rozpracováno ve strategické koncepci NATO. Jak několikaleté zkušenosti ukazují naplňování těchto cílů se děje stále stejnými „ osvědčenými“ a vylepšenými metodami, které vedou k totální

destabilizaci celého státního systému dotyčného státu. Využívání smyšlených , nepravdivých a překroucených informací k rozpoutání hysterie a antipatie hraničící s nenávistí vůči nově označenému nepříteli. Dosud praktikováno ve všech válečných konfliktech vedených Spojenými státy a členskými státy NATO po rozpuštění Varšavské smlouvy. Svévolné a hrubé porušování a pošlapání dosud platných mezinárodních právních norem a obcházení a pohrdání Chartou OSN a Rady bezpečnosti je směšné vyčítat nyní, účelově Rusku, když toto bylo ve značné míře praktikováno ze strany USA a NATO v případech Svazové republiky Jugoslávie, Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie.Ve dnech 4-5. září se bude ve V.Britanii ve Walesu konat summit NATO. Tento summit při příležitosti 65 výročí založení NATO mohl hledat možnosti mírového řešeni Ukrajinské krize v terminologii NATO agrese Ruska proti Ukrajině. Místo toho však pokračuje známé, jen silnější harašení zbraněmi a vyvolávání válečné psychózy. Již úvod je burcující

Summit přichází v době, kdy NATO čerpá ze zkušeností své nejdelší mise v Afghánistánu a na pozadí nestability na Ukrajině. Je to příležitost, aby bylo potvrzeno, že NATO je i nadále v čele budování stability vnepředvídatelném světě.“

V agendě summitu. Členské státy Aliance budou především řešit: možnosti navyšování svých obranných rozpočtů, -přítomnost aliančních vojsk na území východoevropských členských zemí a -dokument reagující na ruskou agresi proti Ukrajině pracovně nazvaný Akční plán

připravenosti.. Generální tajemník NATO k přípravě summitu uvedl: "Jsme v klíčovém okamžiku v historii:, náš mír a bezpečnost jsou znovu

testovány, nyní ruskou agresí proti Ukrajině.“ Veřejné mínění v mnoha státech, a to nejen v Evropě, stále hlasitěji vyslovuje nesouhlas s cizími vojenskými základnami na svém území, stejně jako s nasazováním jednotek NATO daleko od hranic aliance.V ČR Sílí hnutí proti rozmístění aliančních jednotek na území ČR. Dokonce i poznatky zpravodajských služeb ČR v několika svých výročních zprávách připouštějí, že již samotné členství ČR v NATO a působení ozbrojených sil ČR v zahraničních misích NATO, je trvale jedním znejvážnějších rizik, jež by mohlo ve formě teroristických útoků ohrozit bezpečnost ČR a jejích obyvatel. V přípravě nynějšího summitu NATO se vyskytují i určité problémy ze strany členských států. Na příklad Německý parlament zvažuje, že bude vetovat vyslání německých jednotek do společných akcí Severoatlantické aliance..

Jsme přesvědčeni, že k zajištění bezpečnosti republiky a jejích občanů je možno a nutno hledat a volit jiné cesty, než je účast a aktivity ČR ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO. Jako škodlivé a nepřijatelné se nám dále jeví:-nebezpečí rozpoutání ozbrojeného konfliktu velkých rozměrů v Evropě snedozírnými důsledky při řešení ukrajinské krize- vysílání příslušníků ozbrojených sil ČR do současných, nebo budoucích zahraničních operací a „misí“ USA/NATO, bez příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN;- zřizování cizích vojenských základen na území ČR pod jakoukoliv záminkou, bez možnosti občanů republiky vyjádřit se ktéto záležitosti vreferendu;-další rozšiřování „ euro-atlantického prostoru“–„ přibližování“ NATO na východ;-souhlas státních orgánů ČR s budováním nových vojenských základen a rozmísťováním nových zbraňových systémů USA/NATO na evropském kontinentě, včetně rozmisťování aliančních jednotek na území jiných států, které může znovu vést k vyvolávání nedůvěry a napětí mezi státy a kdalšímu zbrojení.

Praha 27.srpna 2014

Generál-poručík v.v.. Oskar Marek plukovník v.v. Jiří Bureš generál-major v.v. Michal Gondek

____________________________ _____________________ ___________________________

člen Republikové Rady VPV z.s předseda VPV z.s. člen Republikové Rady VPVz..s.

Toto MEMORANDUM bude rozesláno:presidentov

i ČR

-

vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR, předsedovi vlády ČR,

ministrům obrany a zahraničí a všem poslancům a semátorům P ČR, předsedovi Evropského parlamentu, všem poslancům

frakce GUENGL V Evropském parlamentu, sdělovacím prostředkům, občanským iniciat

ivám v ČR i zahraničí, prezidentovi

Světové rady míru , Evropského mírového fóra a Prezidentovi mezinárodního poradního výboru důstojníků v záloze a dáno

k využití mediím v ČR