Novinky z Moskvy.

20.05.2014 19:00

Novinky z Moskvy. Neviem, koľko je na tomto článkupravdy, ale opäť sa potvrdzuje, že v konfliktu tých veľkých,za kratší koniec ťahajú vždy tí malí. Bez ohľadu na to, vktorom drese práve kopú.


Novinky z Moskvy,  aneb, Češi a Slováci, připravte se nazimu. Na řadě je příprava na přežití.
Ještě, že je před námi léto. 

PUTINOVO ULTIMÁTUM

Včera prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnouporadu s členy vlády. Taková setkání za přítomnostitelevizních kamer za účasti novinářů se dělají nikoli zaúčelem projednání nějakých otázek, ale pro veřejné oznámenídůležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno faktickéultimátum pro vlády Ukrajiny a Evropské unie.

Mnohá fakty a čísla, zveřejněná ve čtvrtek 10.4. na veřejnéporadě jsou všem dávno již známa. Ale tentokrát bylazopakována se zcela určitým cílem a jako potvrzení požadavkůvznesených Ruskem.

CO ŘEKL PUTIN:

1. Evropě

Smlouva o přidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejenpro ekonomiku Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Popodpisu dokumentu by nutně započalo nekontrolovatelnézahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z Evropy a dalšíchzemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce.

Navíc by Ukrajina byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky astovky smluv, které by byla v rozporu s podmínkami asociačnídohody s EU. V důsledku toho předkládaná varianta asociačnídohody představuje hrozbu pro Rusko – v podstatě by zničiladvoustranné vzájemně výhodné tržně-průmyslové svazky Ruska aUkrajiny a vedla by k vytlačení výrobků ruského původuvýrobky z jiných zemí.

Chtěli jsme tyto otázky řešit po dobrém, lidsky. Pokoušelijsme se dohodnout. Ale všechny kompromisy, které jsmepředkládali, a naše konstruktivní návrhy byly Evropskou uniíodmítnuty.

Bohužel. Nyní to tedy bude po zlém.

2. Ukrajině

Nehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehleděna protiruskou a otevřeně fašistickou rétoriku novýchkyjevských mocných jsme plnili všechny závazky a udržovalivšechny svazky, čímž jsme živými penězi zajišťovali proprůmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechnypohledávky byly placeny včas a v plném objemu.

Nechcete-li po dobrém, nedostanete nic. Rusko je připravenose zcela vzdát ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.

3. Evropě a trochu i Ukrajině

Plyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budemepouštět přesně tolik plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsícdopředu.

Pro zajištění tranzitu do Evropy na sezónu podzim-zima2014-2015 do podzemních nádrží plynu Ukrajiny je nutnonačerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů.

Jestliže Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzimEvropa bez plynu.

4. Ukrajině a trochu i Evropě

Celková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení můžeRusko požadovat okamžitě, činí 16,6 miliard dolarů. A my jepožadovat budeme.

Shrnuto:

Prezident Ruska připomněl: „Ekonomika Ukrajiny prudce klesá.Prohlubuje se propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstározpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav valutovéoblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl útěk kapitáluze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení výroby ak explozi nezaměstnanosti“.

„Dočasní představitelé různých úrovní“, jak zdvořile Putinnazval kyjevské mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou užnebude možná náprava.

Putin varuje:

Buďto:

EU, USA a Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulovanéministerstvem zahraničí a neprodleně je začne uplatňovat vpraxi…

nebo:

Rusko Rusko zruší veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině.Nevratné ztráty Ukrajiny budou každoročně činit 15 miliarddolarů.

Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zbožípřicházející tranzitem přes Ukrajinu.

Rusko zavírá Ukrajině plynový kohout.

Rusko uplatní vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů včástce 16,6 miliard dolarů.

Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházejícípodzim a zimu, jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá dopodzemních nádrží objemy paliva nutné k zajištění těchtododávek v částce 5 miliard dolarů.

Jestliže Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směrujena své přátele v Kyjevě.

V podstatě se jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putinformuloval v korektní podobě: “Doufám, že iniciativy ruskéhoMinisterstva zahraničních věcí ohledně uklidnění a zlepšenísituace budou mít nějaký efekt a výsledek bude kladný“.