Referendum příznivců hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie)

07.06.2015 23:39

3. Referendum příznivců hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie)

Preambule:
Švýcarský občan uplatnil zásadu suverenity lidu (moc pochází od občana) a dal sám sobě dvě základní ústavní politická práva: právo hlasovat, právo volit.
Vláda, parlament, zvolení poslanci lidu nevládnou, ale jen dočasně spravují věci veřejné. Jsou placenými zaměstnanci občanů a jsou vůči nim v podřízené pozici.
Úkolem poslanců je ulehčit občanům od rutinního každodenního rozhodování. Jménem obyvatel připravují a schvalují běžné zákony a plní sliby, které dali svým voličům. Zákony však nevstupují v platnost automaticky. Občané mohou vetovat jakýkoli zákon a mohou rozhodnout, že budou o dané věci raději hlasovat osobně v referendu.

Vážení respondenti. Tyto zásady jsou pro nás vodítkem zdejšího zatím stále zkušebního projektu referendového hlasování - uváděného v činnost pro praktikování přímé demokracie v hnutí - lidmi zezdola. Finálním cílem je prosazení a zavedení interního referenda v novém hnutí SPD - Tomia Okamury&spol. Co si nevybudujeme sami, nikdo to za nás neudělá. Proto držíme palce všem zúčastněným respondentům. V jednotě budeme silní a věřme, že Tomio&spol nás budou respektovat a podporovat. Všechno děláme pro Tomia Okamuru a podporu jím vytýčených cílů k Přímé demokracii. Je to jediný politik ve státě který se drží vytýčeného programu,"necuká" pod tlakem zbabělců a zrádců. Ti byli také důvodem, proč jsme museli opustit původní hnutí"Úsvit Tomia Okamury"! A jedeme dál....

 

 

1. Jste pro vystoupení z Evropské unie?
Názor pro ANO - Dobře zvažujme zda již dozrál čas pro toto rozhodnutí. Jedno je jisté. EU stále více představuje centralismus a dirigismus nejhrubšího zrna sloužící mocným našeho světa k ovládání a manipulaci evropských národů. Vůbec se neslučuje s Přímou demokracií tak, jak je uvedeno v Preambuli tohoto formuláře.Dnes vidíme i snahu a tendenci o centralizaci etnik, což je holý nesmysl.Je to v rozporu s tisíciletými danými tradicemi ve vývoji lidstva. Každé etnikum má své typické charakteristické zvláštnosti, které nelze násilím měnit k něčímu obrazu k tomu, aby bylo snáze ovladatelné! Je to v rozporu se zásadami svobody a demokracie - neřku-li Přímé demokracie! Názor pro NE - EU je smyslupná společnost států a národů, která vznikla za účelem sjednocení myšlenek, cílů, kroků a postupů k jejich úspěšnému vývoji na evropském kontinentu. A to nejen z hlediska rozvoje hospodářství jednotlivých států, ale i k lepšímu a úspěšnějšímu životu sjednocených národů na území EU. Vždy platilo, platí a bude platit, že v jednotě je větší síla k prosazování všeho smysluplného o co lidstvo usiluje!
  •  ANO
  •  NE
  •  NEVÍM
 
 
2. Jste pro zavedení EURA?
Názor pro ANO - je dobře, že budeme mít společnou měnu. V mezinárodním styku odpadne náročné směnárenství a složité přepočty kurzů mezi jednotlivými měnami. Dále pro ANO souvisí doporučení NE u první otázky tohoto formuláře. Názor pro NE - Dále pro NE souvisí doporučení ANO u první otázky tohoto formuláře. Navíc nám hrozí, že měna ovládaná jedinou Evropskou centrální bankou bude snáze manipulovatelná k něčímu prospěchu. Slovenské zkušenosti po zavedení EURA prokázaly razantní snížení životní úrovně obyatelstva, což nám média zatajují!
  •  ANO
  •  NE