TO NÁM HNULO ŽLUČÍ !

06.01.2015 10:13

05. 01. 2015
 

    Zpráva, která proletěla medii a oznamovala, že naše vláda se rozhodla darovat Ukrajině z již nepotřebných zásob naší armády přes 10 tisíc kusů výstroje, zejména zimní a ještě 30. prosince o tom narychlo s Ukrajinou podepsala smlouvu, nám skutečně hnula žlučí. To není nic jiného než otevřená podpora probouzejících se fašistických sil ! Odporující jak platnému usnesení OSN, tak zdravému rozumu. Je-li to skutečně armádně nevyužitelný přebytečný materiál, našla by se pro něj jistě i jiná a lepší uplatnění. Zamýšlel se vůbec někdo z vlády nad tím jak ten nepotřebný materiál využít ve prospěch našich lidí jinak ? Dovolíme si o tom vážně pochybovat. A co tedy s tím materiálem ? Mohl by například prostřednictvím měst a obcí pomoci v nouzi bezdomovcům a dalším skutečně sociálně potřebným lidem. Byl by to postup humánní a rozumný ! Vždyť v tomto státě roste chudoba a bezdomovectví čím dál víc a rychleji. Mnozí lidé už nemají ani na léky, počet sebevražd díky neřešitelným existenčním situacím roste a naši současní politici, stejně jako kdysi ti komunističtí, rozdávají "dary českého lidu" na všechny strany. A komu ? I fašistickým hordám !

                                                   NÁRODNÍ PROSPERITA

 P.S. : Ale v době kdy vznikal výše uvedený text, přišel nám od našeho přítele další text, který na rozhodnutí vlády reaguje obdobně, jen trochu podrobněji. Proto jsme se rozhodli tento jeho text k tomu našemu vstupnímu připojit. “NP”ODMÍTÁM PODPOROVAT UKRAJINSKÉ FAŠISTY

     Před koncem roku přijalo OSN usnesení odsuzující nástup fašizmu v Evropě i ve světě. Toto usnesení podepsala většina států světa. Chybí pod ním však nejen podpis USA, u kterých mne už to ani moc nepřekvapuje. Ale chybí pod ním i podpis České republiky ! Znamená to, že fakticky podporujeme nastupující fašizmus.

    V televizních novinách, konkrétně ve čtyřiadvacítce, na Nový rok, se objevila informace, že česká vláda darovala ukrajinské vládní armádě deset tisíc kusů zimní vojenské výstroje. Jak je zcela zřejmé, veškerá výzbroj a výstroj české armády pochází z rozpočtu státu, tudíž z kapes nás, občanů republiky, daňových poplatníků. Tím, že se naše vláda rozhodla darovat zimní výstroj ukrajinské armádě, dala jasně najevo, že skutečně stojí na straně fašistů.

    Po internetu koluje spousta materiálů o fašizující se Ukrajině, premiér této Amerikou dosazené vlády veřejně hajluje, stejně jako vojenské jednotky, které mají na svých tancích, rukávech a zástavách nepokryté symboly fašizmu – svastiky. Dar obdržela armáda, jejíž příslušníci záměrně a úmyslně, bombardují školy, školní autobusy v oblasti, kterou hájí etničtí Rusové, občané Ukrajiny. Videí a fotografií o těchto masakrech dětí obíhají ve stále větší míře internetem.

    Odmítám, a to velmi důrazně, aby česká vláda kolaborovala, proti vůli většiny obyvatelů země, kteří odmítají fašizmus a jím připravovanou válku, s Porošenkovou loutkovou vládou a dovolovala si z peněz občanů této země obdarovávat fašisty vraždící civilní obyvatelstvo včetně dětí. Odmítám, aby se Česká republika zařadila po bok těch států, které pod taktovkou agresivních, militantních a válku provokujících Spojených států, vyvolávají opětovný světový, válečný konflikt.

    Existuje, a na internetu již koluje, mapka států prosazujících fašizmus a tím pádem i válku proti Rusku, která zcela jasně ukazuje, kam by byly zaměřeny odvetné útoky v případě, že by se USA její plány podařily a válečný konflikt by se opět rozhořel mimo její území, v Evropě. Odmítám, aby v rozporu s většinou českých občanů, se naše vláda zařadila po bok dalších válečných štváčů. Odmítám její snahy, především ministra zahraničí Zaorálka, aby zavlékala naši zem a její občany do další krvavé války za zájmy krachujících USA. A zároveň nechci, aby na naše území začaly padat rakety.

    A nejen pro naší vládou nepodepsané usnesení OSN, odsuzující nástup fašizmu, ale kvůli dalším krokům této vlády, která zrazuje vlastní lid, je tak důležitá snaha těch občanů, kteří si tuto hrozbu a možný zánik země, uvědomují a požadují uzákonění všeobecného referenda. A pouze na jeho základě, tedy na základě plebiscitu, by směla vláda nakládat s našimi penězi. Bez souhlasu obyvatel této země by nejen tato, ale i žádná další vláda, nesměla obdarovávat armády žádné země výstrojí pořízenou za peníze občanů, z daní.

    Jsem přesvědčen, že kdyby bylo referendum o tom, zda podarovat armádu vrahů, fašistů, banderovců v žoldu USA, nikdy by tato vláda souhlas občanů země nedostala. Proto budu podporovat veškeré snahy vedoucí k uzákonění obecného referenda, kterého se politici této země již od roku 1993 tolik bojí. Bojí se vůle lidí, bojí se rozumu lidí a bojí se toho, že by si již konečně nemohli dělat, co chtějí, ale museli by se řídit vůli národa.

    Podpora ukrajinského fašizmu je totiž naprosto totožná s podporou poskytovanou kdysi některými kruhy nastupující nacistické sebrance v předhitlerovském Německu. Kam to vedlo, víme všichni. A jelikož je nad slunce jasnější, že v případě vypuknutí válečného konfliktu USA, společně s EU a válečným vynálezem USA - NATO proti Rusku, by první z válčících stran, která by začala prohrávat, sáhla po jaderných zbraních. Znamenalo by to s největší pravděpodobností konec této civilizace a konec nás všech. A jelikož i ve svých letech jsem na světě rád a stejně rád se těším ze všeho krásného, co život přináší, zásadně se stavím proti všemu a všem, kdož chtějí kvůli ziskům rozpoutat válku. Dar fašistické armádě je dalším krokem k tomu, aby válka opravdu vypukla.

                                Vladimír Kapal -  2. leden 2015