Určeno pro: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

03.03.2016 09:45

Určeno pro:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

Rada České televize, Generální ředitel ČT Ing.Petr Dvořák

 

 

S nebývalým rozhořčením a nechutí sledujeme již několik let jednostranné, lživé a většinou účelově zkreslené zpravodajství veřejnoprávních médií, která jsou zneužívána k šíření probruselské a provládní propagandy.

 

Tato situace se výrazně projevila v souvislosti s politickým převratem na Ukrajině a dále eskaluje s řízenou mnohamilionovou nelegální imigrací do EU viz. plán na přijetí 50 milionů imigrantů, EUROMED. Naposledy a zcela zásadně se lživé zpravodajství projevilo dne 6. 2. 2016 v souvislosti s protivládní demonstrací v Praze a to my zásadně odmítáme.

 

Jak jsme se v lednu 2015 dozvěděli na jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR, podepsala naše veřejnoprávní média dokument, v němž se zavazují k dodržování politického mainstreamu bruselské administrativy. Toto konání obou výše uvedených institucí je pro nás nepřijatelné, nebezpečné a vrcholně nezodpovědné! Takové jednání veřejnoprávních médií je i v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod článku 17.

 

Upozorňujeme proto, nezačnou-li naše veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas neprodleně vysílat vyvážené, pravdivé a objektivní informace,podle Listiny základních práv a svobod čl.17 odst.1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a odst. 3) Cenzura je nepřípustná., budeme jako občané ČR v odporu, podle Listiny základních práv a svobod čl.23 „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“ a ignorovat zákon č.348/2005 Sb. ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 132/2010 Sb., č. 302/2011 Sb. a č. 318/2015 Sb.

 

Na základě výše uvedeného se občané České republiky, v rámci svých pravomocí viz výše odst.4, rozhodli vyhlásit občanský odpor a nedůvěru k vládě ČR.

Prvním krokem našeho občanského odporu je odmítnutí úhrad koncesionářských poplatků veřejnoprávní České televizi a Českému rozhlasu a to do odvolání, než bude obnoveno a zákonem potvrzeno, že poplatky za rozhlasové a televizní vysílání budou povinné pouze v případě vyváženého objektivního a důvěryhodného zpravodajství pro občany ČR a informace budou pravdivé a nikým nezmanipulované. Budou rozvázány smlouvy zavazující veřejnoprávní média k dodržování politického mainstreamu bruselské administrativy. Po Nejvyšším státním zastupitelství požadujeme okamžité vyvození trestně právní odpovědnosti vůči relevantním osobám a to pro porušování jejich povinností Ústavou ČR.

 

Občané České republiky v odporu, dne 20. 2. 2016.