US- bomby do ČECH, byl to dar US-bankéřů Českému civilnímu obyvatelstvu.

11.04.2015 13:06

Kdy začalo humanitární bombardování?  Prahy.pdf Pravda o spojeneckém bombardování ��zemí ÈSR v roce 1945.pdf (791061)  Za¾ila bombardov��ní (379244)