V BUNDESTÁGU OTEVŘENĚ O UKRAJINĚ, NAŠI POSLANCI SE ASI UČÍ HAJLOVAT.

12.05.2014 14:53

https://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2014050068